İnsan Hakları Komitesi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin imzacı ülkeler tarafından uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Sözleşmeyi imzalayan bütün ülkeler hakların nasıl uygulandığına dair düzenli raporlarını Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Komite her raporu inceler ve ilgili üye devlete kaygılarını ve tavsiyelerini “nihai izlenimler” şeklinde dile getirir. Komitenin tam olarak yetkisi ölüm cezasını kaldıran Sözleşmeye ek İkinci Seçmeli Protokolü kabul eden ülkelere uzanır.

Komite, tematik konular üzerine genel yorumlar veya Komitenin çalışma metodu olarak da bilinen insan hakları kurallarının yorumlanmasını yayınlar.

Konu Başlığı A: Modern Kölelik

Konu Başlığı B: İslam Ülkelerinde Kadın Hakları

Konu A ve B Çalışma Kağıdı

KOMİTE BAŞKANLARI

Musa Ekiz

Mehmet Menemencioğlu

Alper İldeş